DJELATNOSTI
01 Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njim
15 Proizvodnja hrane i pića
50 Trgovina motornim vozilima; popravak motornih vozila
51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
52.2 Trgovina na malo živežnim namirnicama u specijalističkim prodavaonicama
52.62 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
52.3 Trgovina na malo farmaceutskim, toaletnim i sl. proizvodima
74.70 Čišćenje svih vrsta objekata
74.84 Ostale poslovne djelatnosti
85.2 Veterinarske djelatnosti