Kirurgija

U našoj ambulanti mogu se uz selektivne zahvate kao što su kastracije i sterilizacije, obaviti i složeni kirurški zahvati.

Ambulanta je opremljena modernim kirurškim dijelom. U kirurgiji su osigurani uvjeti maksimalne sterilnosti. Operacije se obavljaju uz najviše standarde, a iza naših kirurga stoji čitav tim naših stručnjaka u dogovoru s kojima se biraju i izvode kirurški zahvati na način koji je najadekvatniji za Vašeg ljubimca.

Kirurgija
  Veterinarske usluge - Sve