Ambulante

BJELOVAR 043/241-392
KAPELA 043/884-060
NOVA RAČA 043/886-034
PRGOMELJE 043/888-204
ROVIŠĆE 043/878-012
VELIKA PISANICA 043/883-060
VELIKO TROJSTVO 043/885-112
PATKOVAC 043/882-144
ZRINSKI TOPOLOVAC 043/877-003
SEVERIN 043/889-210

Punktovi

PREDAVAC 043/880-147
BEDENIK 043/254-089