SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM ISO 9001:2015

OZNAKA: O3
IZDANJE: 2
DATUM: 01.10.2020.

1. POLITIKA KVALITETE

Veterinarska stanica Bjelovar d.o.o. (u daljnjem tekstu Stanica) je u obavljanju svih poslova unutar svojih djelatnosti usmjerena na ispunjavanje zahtjeva svih zainteresiranih strana unutar konteksta Stanice.

Politika kvalitete Stanice odraz je njezine misije i vizije. Misija Stanice ogleda se u njezinim osnovnim zadaćama: “briga o zdravlju i dobrobiti životinja, briga o zdravlju ljudi kroz kontrolu zoonoza i kontrolu namirnica životinjskog podrijetla, te briga o okolišu”

Svoje zadaće Stanica ispunjava kroz djelatnosti iz djelokruga veterinarske ambulante, veterinarske ljekarne, sanitacije i kontrolnog tijela.

Kroz implementaciju i integraciju sustava upravljanja kvalitetom u sve svoje djelatnosti Stanica teži ispunjenju svoje vizije: “postati veterinarska organizacija prepoznatljiva po stručnoj, pouzdanoj i kvalitetnoj usluzi”.

Osnovama za kvalitetnu uslugu u Stanici se smatraju:

  • trajna briga o obrazovanju i usavršavanju zaposlenika koje ide u korak sa svjetskim trendovima i znanstvenim dostignućima i omogućuje širenje palete usluga te dijeljenje stečenog znanja i iskustva
  • osiguravanje infrastrukture potrebne za kvalitetno obavljanje ponuđenih usluga te ulaganje u resurse potrebne za povećanje ponude usluga
  • timski rad, poticajna radna okolina i otvorena komunikacija između Uprave i zaposlenika te zaposlenika međusobno
  • rad u skladu s odredbama zakona i propisa, zahtjevima norme ISO 9001:2015 te Kodeksom dobre veterinarske prakse
  • dostupna i ljubazna komunikacija s korisnicima usluga; zaštita, tajnost i povjerljivost podataka o korisnicima usluga; edukacija vlasnika životinja o pravilnoj skrbi, zdravstvenoj zaštiti i dobrobiti životinja
  • suradnja s dobavljačima proizvoda i usluga koji zadovoljavaju kriterije kvalitete

Uprava Veterinarske stanice Bjelovar d.o.o. odlukom o prihvaćanju zahtjeva norme ISO 9001:2015 i donošenjem Politike i ciljeva kvalitete obvezuje sve svoje zaposlenike i dobavljače proizvoda i usluga na ispunjavanje zahtjeva norme te stalno poboljšavanje svih procesa koji utječu na kvalitetu proizvoda i usluga.

2. CILJEVI KVALITETE

Uprava Stanice donosi trajne ciljeve kvalitete sukladne politici kvalitete:

  1. Zadovoljstvo korisnika usluge
  2. Edukacija, usavršavanje i motivacija zaposlenika
  3. Ulaganje u opremu u svrhu poboljšanja i širenja usluga
  4. Povjerenje regulatornih tijela

Dokumenti za preuzimanje

Politika i ciljevi kvalitete.pdf (56.86 KB)
 
  Uvjeti - Sve