Laboratorijske pretrage

Laboratorijske pretrage predstavljaju sastavni dio ukupne dijagnostike patoloških stanja i bolesti. Materijal za laboratorij može biti: krv, urin, feces, sperma, sadržaj anatomskih šupljina, sadržaj novostvorenih šupljina, sekreti, ekstrakti, brisevi uzeti s površine kože i dostupnih sluznica, uzorci tkiva dobiveni biopsijom.

Informacije koje nam pružaju labaratorijski rezultati, kao i njihova točna interpretacija, su dragocjene jer pomažu otkrivanju procesa u organizmu koji su u početnoj fazi te se na taj način mogu brže i lakše sanirati.

Hematološke i biokemijske pretrage krvi izvode se ambulantno na IDDEX aparatima što nam omogućava točne i u kratkom vremenu dostupne nalaze.

 • Pretraga urina (urinokultura, UPC, SG)
 • Pretraga stolice (parazitološka, uključujući test na Giardiu, bakteriološka)
 • Dijagnostika zaraznih bolesti - IDEXX SNAP
 • FeLV / FIV
 • Leishmania
 • Borrelia, Ehrlichia
 • Dirofilaria
 • Određivanje plodnih dana u kuja putem progesteronskog testa
 • Endokrinološke pretrage (dijabetes, štitnjača i nadbubrežna žlijezda – ACTH I LDDS test)
 • Uzimanje uzoraka za PHD (biopsija bubrega, jetre, prostate, crijeva, želuca, kože)
 • Citološka, mikrobiološka i mikološka pretraga uzoraka
 • Alergološko testiranje - Serologija/HESKA i IDT /intradermalno testiranje
Laboratorijske pretrage
  Veterinarske usluge - Sve